نوشتن اوصولاً خوبه… آدم راحت میشه.. وقتی باهات حرف میزنم یا SMS(پیامک) میزنم وقتی جواب میدی بقول معروف از شیرجه جانانه شما متشکرم میشم… چقدر خوبه و توئی که دوست داشتنی هستی
مشغول کار م.. تقریبا یه کار بزرگ… و یه شبکه بزرگ… من چقدر فراموش کرده بودم این مطالب رو کلی باید آپ دیت بشم!!! (تقریبا در تمام ایران) و در تهران!

فعلا همین…

دوباره start میزنم:)
تمام هستي ام خنديدن توست فقط تو

Advertisements