من سربازی آموزشی ……….   سلام… آمدیم و داریم میریم.! بلاخره شروع شد! 2 هفته هم ازش گذشت! کمی سخت! سیستم تکاوری رو عشق است! و هوای لواسانات توپ و شبها قندیل! – 9 شب بخواب و 4:30 شب بپریم از خواب! چه فازی… 2 روز به ما مرخصی دادن با کلی چونه… اونقدر کار داشتم که نرسیدم بیام اینجا… امروز هم دوباره میرم… شاید بتونم هفته دیگه بیام! نمیدونم هنوز… باید تموم بشه و صبر میخواد اساسی… من فعلا خوبم… ژ-3 اسلحه خوفیه… هنوز نرفتیم میدون تیر! -هفته آینده اگه اومدم میام مینویسم … دلم واسه اینترنت تنگ بود و چیزای دیگه! 🙂 خلاصه اینجوری… امروز هم 7 باید اونجا باشم… فعلا خوش باشید و لذت ببرید از دنیا و دعا بکنید برای من که زود زود تموم بشه و سختی هاش به چشم نیاد!

Advertisements