بابام بهتره… واقعا بهتره:) و من خوشحالم، هر چند هنوز باید نگران بود! اما خوب یه حس راحتی هم میکنم:) امروز که رفتم بیمارستان کلی سر به سرش گذاشتم! 😀 😛 فردا میره توی بخش.. تا آخرای اسفند میمونه توی بیمارستان و بعدش هم 2 هفته عید رو استراحت مطلق و اینکه توی 14-15 فروردین هم باید آنژیو بشه! البته به بابا که گفتم باید بشینیم در منزل و ملتی میان گفت عمرا! 😀 حالا فردا صبح برم بیمارستان ببینم چی به چی ه! – فردا صبح رو بگو… باید ماشین رو ببرم تعمیرگاه! 😦 این موتورش یکمی ریپ میزنه نمیدونم هم چش شده اعصاب نمونده! این چند وقت نتونستم برم باشگاه هم خسته ام هم اینکه بدنم کوفته شده!:( – تازگی ها آب زیاد میخورم جالبه برای خودم!!! سابقه نداشته ! الان هم یه شیشه نیم لیتری آب کنارم ه!!! امروز یه سایت بودم در مورد الکترونیک و LED های رنگی وکارهائی که باهاشون میشه انجام داد 🙂 یکسری افکار به ذهنم رسیده باید بیشتر روشون فکر کنم 🙂 واقعا خیلی جالب بود! – مثلا فردا انتخابات ه! هووم باحاله ….یه زمانی حالیمون نبود نمیفهمیدیم چی به چیه رفتیم و شناسنامه رو کثیف کردیم ! قرار نیست این اشــــــتـــبــاه تکرار شود! هرگز! – وباز خوانده ام از آنجا ما پهنای باند اینترنتی مان فوق العاده است!!! و عمرا تحریم کاری با ما بکنه ! قراره اینترنت مسدود بشود!!! باید خندید یا گریه کرد! یا فحش داد گزینه هیچکدام هم نداریم !!! بگذریم… حالم از سیاست بد میشه! اه! – اینم از طرح امنیت اجتماعی – هر چند بازی ه و باید زمین زده میشده ولی خوب این بی آبروئی هم بد نشد حداقل افراد بیگناه و آه و نفرین – خدا هم اون بالا الکی ننشسته و نگاه کنه .. (بخونید ) – خبری از سربازی نشد که نشد! شنیدم مثل اینکه توی اردیبهشت نامه «نظام وظیفه» تازه میاد!!! سرباز زیادی به این میگن ااا نمیتونن جمع کننن!!! –

دلم پیش اوست ، او که امید همه ی من است او که همه ی بزرگی از اوست او که عالم از اوست و من در برابر او به اندازه یک دانه ی شن و در برابر عظمت و بزرگی اش سر تعظیم فرود می آورم – و تنها اوست یگانه و یکتا و جزء توکل بر او چیز دیگری نخواهد بود…

Advertisements