امروز 17 اسفند 86 ساعت 5:30 صبح! هنوز نخوابیدم نتونستم بخوابم … نگرانم نگران تر از همیشه پدرم توی بیمارستان ه از صبح 5 شنبه روی قفسه سینه ش درد و سوزش داشت هی بهش گفتم بیا بریم دکتر گوش نکرد! 😦 نزدیک 19 ساعت قلبش توی فشار شدید بوده! آخرش ساعت نزدیکای 1 صبح حالش بدتر شد! ساعت 3 بردم بیمارستان 😦 تشخیص سکته قلبی الان هم توی ICU ه! :((((( حالم گرفته شد دکتر اصلی باید بیاد و معاینه ش کنه! فعلا اونجاست و تحت مراقب ویژه …… اعصاب ندارم – خوابم نمیاد و نگران 😐

 

Advertisements