خوب ، خاطر اینکه ما هم به آن دسته از عزیزان ADSLدار پیوسته ایم کف مرتب! 🙂 هوررا! در کمتر از 48 ساعته گذشته وصل گردید!:) ایول! این مودم ه هم که گرفتم عجب توپه!  کلی تنظیم واسه خودش داره:)  البته تنظیمات NAT  و DMZ و VPN IP sec رو انجام ندادم!!! البته NAT رو نیاز ندارم!!! فردا روز بدبختی و بیچارگی میباشد! چون باید ساعت 6 صبح پاشم! ساعت 7:30 باید میدان بهمن باشم و برم سازمان فنی حرفه ای! اه.. تجهیزات رو خریدم حالا باید برم برای نصب سرور و سوئیچ – رادیو ! عذابی ه ها!  ولی خوب خوبیش اینه که 5 شنبه ها زود کار تموم میشه! میخوام برم بخوابم… مجبوری! سراعت ADSLه بد نیست! خوبه 🙂 

 

امشب حس نوشتن نمیاد نمیدونم چرا – امروز همش حس میکردم همش پیشمه یا باهام ه نمی دونم! توهم زدم اساسی! خسته ام – دارم یه کار اساسی و خوشکل و خوب میکنم که داره کم کم نتیجه میده 🙂

 

بیا که از فراق تو می سوزم ای پری رخسار  

چو روز گردد گوئی در آتش م بی تو

Advertisements