خوب ما هستیم 🙂 هنوز در این منزل 😛 نمیشه جمعش کرد! نمیدونم چرا!!!! امروز بعد ازا این همه مدت یکسری از وسایل خودم رو برداشتم و بردم… و همین طوری ریختمشون توی کمد!! 🙂 کیف کن! خلاصه بساطی ه! بگذریم … امروز میخواستم برم گمرک دنبال یکسری از کارا! بچه ها رو م ببینیم! 🙂 ولی نشد!:( مشغول دریل کاری ! قاب وصل کردن! شیشه گرفتن و …..! ختم این رفیقمون هم نتونستم برم:( حالم گرفته شد! اینقدر کار رو سر بود که نمیدونم چی به چی شد! به هر حال امشب هم تموم شد… و من اینجام:) فعلا موزیک گوش میکنم.
امروز رفته بودم یه تیگه شیشه رو بدم در بیارن! بابا طرف اینکارس اا اا اا بدون خط کش! یا گونیا فقط با یه متر فلزی همچین راست این الماس رو میکشید که تکون نمیخورد!!! دستش اتوماتیک وار دایره میکشید! باحال بود! ندبده بودم:)

When I need you
Just close my eyes and I’m with you
And all that I so want to give you
It’s only a heart beat away

When I need love
I hold out my hands and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day

Miles and miles of empty space in between us
A telephone can’t take the place of your smile
But you know I wont be traveling forever
It’s cold out, but hold out and do like I do

When I need you
I just close my eyes and I’m with you
And all that I so want to give you babe
It’s only a heartbeat away

It’s not easy when the road is your driver
Honey, that’s a heavy load that we bear
But you know I won’t be traveling a lifetime
It’s cold out so hold out and do like I do
When I need you

When I need love
I hold out my hands and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day

When I need you
Just close my eyes and I’m with you
And all that I so want to give you
It’s only a heart beat away

Advertisements