اومدیم… 🙂 خوب من دیشب خوب خوابیدم نمیدونم چرا برای بار دوم خوابش رو دیدم… 😐 این بار روبروی هم وایساده بودیم و حرف میزدیم 🙂 بعد رفتیم یه دشت سرسبز کلی بازی کردیم! اونقدر کیف داد… من قرار بود ساعت 8:30 پاشم اما با اینکه تنظیم کرده بودم واسه 8:30 اما 9:30″تقریبا» بلند شدم سر دردم بهتر شده بود 🙂 امروز رفتم بانک که پول بریزم واسه نظام وظیفه روش نوشته حساب متمرکز وجوه معاینه پزشکی مشمولان نظام وظیفه.! 😦 باید فرستاد دیگه 🙂 بعدش رفتم اون خونه سابیدن!:)) تا ساعت 12 یه سر اومدن خونه بعد رفتم باشگاه بادی بیلدینگ رفتم 🙂 بعد دوباره رفتم یکم کمک و اومدیم خونه! دیشب یهو خیلی اتفاقی سورس کدی رو پیدا کردم که 3 سال تمومه دنبالشم و ازاین جهت بسی خوشحالم و صد البته این سورس کد ماله سال 2006-2007 ه البته از یه سایت روسی پیدا کردم و نوشته ها وHelpش به زبان روسی ه!! 😦 کلی عذاب ه ولی میشه درستش کرد..


It’s something out of this world, that she’s all mine gonna love that women , till the end time…

تا شد هزار پاره دل از یک نگاه تو / دیدم هزار چشم در آیینه کاری ام

گر من به شوق دیدنت از خویش می روم / از خویش می روم که تو با خود بیاری ام

بود و نبود من همه از دست رفته است / بار مگر تو دست برآری به یاری ام

کاری به کار عیر ندارم که عاقبت / مرهم نهاد نام تو بر زخم کاری ام

Advertisements