اومدیم… خسته ام امروز عصر یهو توی تخت ولو شدم از زور خستگی!! 😦 امروز هم اون یکی خونه بودم…کاره اونجا تموم شد! فکر میکنم دیگه باید جمع کنیم بیاریم اونجا!:)) سرم وحشتناک درد درد میکنه 😦 فکر میکنم از اون سر درد بیخودی ها گرفتم… روز شنبه باید حتما برم بانک و به حساب خزانه داری کل پول واریز کنم!!!با قید فوریت ه!!! 😀 😛 – امروز هم با این رفیق یکمی بحث کردیم، نمیدونم… ولی یه مرد اردیبهشتی هیچ وقت خودش رو نمیبازه هیچ وقت هم سرش رو به معنای شکست پایین نمیاره 🙂 این است قدرت ما! و اینکه صبر ایوب که داریم از نوع حفن 2 کله ش… از نوع موسیقی متال اومدن سمت عاشقونه نمیدونم چرا! ولی خوفه… حس اینکه آهنگ خشن گوش کنم نداشتم


زنده بودن سرودن بهانه – هرچه جزء با تو بودن بهانه

ذکر نام تو یعنی تنفس – عاشقانه سرودن بهانه

خواب یعنی تو را خوب دیدن – پلک بستن،گشودن بهانه

گریه هم مثل باران ضروری است – غصه ازدل زدودن بهانه

دم به دم فال حافظ گرفتن – بخت را آزمودن بهانه

ذکر نا تو یعنی تنفس…

Advertisements